Barngradering

Karaten är uppdelad i ett antal kunskapsnivåer som bland annat manifesteras genom det bälte som utövaren bär. Instruktionen skiljer sig åt mellan de olika nivåerna. Man fokuserar i regel på någon grundteknik, någon benställning och någon kata en eller några terminer åt gången. I slutet av varje termin erbjuds eleven att genomgå en gradering och visa sig kapabel att ta nästa steg. Barn får i regel ta ett halvt steg per termin: först vit-gult bälte, sedan gult, först vit-orange, sedan orange, och så vidare.

Vid graderingen ska man visa upp en viss uppsättning tekniker. Nedan listas respektive nivås läroplan. För barn läggs stort stort fokus på grundtekniker och viljan att anstränga sig för att lära sig.

Om man är närvarande på träningarna och gör sitt bästa så kommer graderingen att gå bra.

Det utgår en graderingsavgift som går att betala kontant eller med Swish i anslutning till graderingen. Se olika avgiftsnivåer här

10 kyu

Uppförande

Dogi och obi-förfarande (kunna knyta bältet)

Uppställning 

Seiza och rei

Dojo kun

Tachiwaza (fotställningar)

Heisoku dachi

Mosobu dachi

Soto haji dachi

Shizen dachi heiko

Naifanchin dachi

Stiko dachi

Kiba dachi

Kihon

Heiko dachi chudan zuki

Heiko dachi chudan geri

Kihon no kata

Hiji chi go ho

Kumite

Chudan kumite

Övrigt

Shomen shiko dachi chudan tsuki

9-6 kyu

Tachiwaza

Zen kutsu dachi

Teichi no kihon

Gedan harai uke

Chudan yoko uke

Jodan age uke

Chudan mae geri

Chudan junzuki

Jodan junzuki

Ido kihon

Ja

Aite o totte no kihon

Ja

Kata

Hiji chi go ho

Kihon no kata ichi

Jyutte

Bunkai

Jyutte no bunkai ichiban

Kumite

Chudan kumite

5-4 kyu

Tachiwaza

Neko ashi-dachi

Teichi no kihon

Gedan shuto harai uke

Kakete

Chudan shuto harai uke

Chudan geri

Chudan jun zuki

Ido kihon

Ja

Aite o totte no kihon

Ja

Kata

Hiji chi go ho

Kihon no kata ichi

Jyutte

Bassai-dai

Bunkai

Jyutte no bunkai ichiban

Jyutte no bunkai niban

Kumite

Sanbon kumite

3-1 kyu

Tachiwaza

Sanchin dachi

Teichi no kihon

Ura uchi

Kentsui uke

Chudan junzuki

Kakete

Tsukiage chudan

Shotei uke

Yoko shuto uchi

Furi uchi

Jodan uchiuke

Ido kihon

Ja

Aite o totte no kihon

Ja

Kata

Hiji chi go ho

Kihon no kata ichi

Jyutte

Bassai-dai

Seienchin

Bunkai

Jyutte no bunkai ichiban

Jyutte no bunkai niban

Jyutte no bunkai sanban

Kumite

Sanbon kumite

Tider och avgifter

Bildgalleri

Instagram

© World Kusano-Ha Shitoryu Kenpo Karate-Do Association (W.K.K.A.)  All Rights Reserved.