Kata

Kata är ett slags stiliserat mönster, där vissa rörelser utförs i en viss ordning. Tempot varierar - vissa delar av många kator är långsamma, andra snabba. Kata lärs ut på olika nivåer, utifrån vad eleven kan förväntas klara att ta till sig. 

Nära förknippat med kata är bunkai, tillämpningar. Bunkai lyfter ut ett eller några moment ur katan och visar i en parövning vad katans rörelse betyder. Att förstå bunkai är mycket viktigt för att förstå katan och för att kunna utföra den korrekt.

När en elev får lära sig en ny kata ska man snabbt försöka lära sig katans rörelsemönster från katans början till dess slut, sedan ska man öva in katan så att man kan göra den helt utan avbrott eller missöden på sin egen nivå. Därefter öva katan mycket innan man visar upp den igen för sin instruktör igen. Instruktören kommer då bryta ner katan i olika beståndsdelar som eleven om och om igen får repetera tills instruktören är nöjd med resultatet. När man sedan har gått igenom katans alla beståndsdelar på detta vis ska man själv göra katan åter och åter igen för att sedan åter visa upp den för instruktören igen. Tränar man kata på detta sätt så kommer den att utvecklas och bli bra.

På grund av att Shitoryus grundare Kenwa Mabuni hade studerat karate under både Ankoh Itosu (Shuri-te) och Kanryo Higshionna (Naha-te) så fick han en oerhörd kunskap inom båda systemen. Därav det stora antalet kata som vi inom Shitoryu tränar. Shitoryu är den karatestil som innehar flest antal kata, närmare femtio.

Nedan listas de kata som man ska kunna visa upp på sina graderingar från 10 kyu till 8 dan enligt Kusanoha Shitoryu’s graderingssystem.

Kata
Beskrivning
Grad
Skapare
Hiji uchi goho
Fem armbågstekniker
10 kyu
Kenji Kusano
Jyutte
Tio handtekniker
9-6 kyu
Itosu-ha Keito
Bassai dai
Att bryta igenom fortet
5-2 kyu
Itosu-ha Keito
Seienchin
Krigsövningar under långa marscher i fredstid.
1 kyu, sub 1 dan
Naha-te
Seipai
18 tekniker
1 dan
Naha-te
Kosokundai
Kosokun kom till Okinawa som kinesiskt sändebud.
sub 2 dan
Kosokun
Rohai
Betyder tranan. Katan inehåller tekninker som påminner om tranans rörelsemönster.
2 dan
Tomari-te
Seisan
En av de äldsta katas som man känner till. Antagligen från Kina på 1600-talet.
sub 3 dan
Naha-te
Niseshi
24 tekniker
3 dan
Shuri-te
Ishimine-Passai
Äldre version av Ankho Itosus Bassai-dai
3 dan
Ichimine-ha keito
Ananko
4 dan
Tomari-te
Tomari-Passai
Den älsta versionen av Passai (Bassai). Sannolikt från Kina, 1700-tal.
4 dan
Matsumura-Seisan
Matsumuras version av Seisan
5 dan
Matsumura-ha keito
Matsumura-Passai
Matsumuras version av Passai
5 dan
Matsumura-ha keito
Kururunfa
6 dan
Naha-te
Shiho-Kosukun
Version av Kosokundai
6 dan
Kenwa Mabuni
Seiru
Skapad av Kenwa Mabuni. En blandning av olika katas.
6 dan
Kenwa Mabuni
Jion
Tempelgrunden
7 dan
Itosu-ha keito
Chintei
7 dan
Unshu
Moln händer
7 dan
Aragaki-ha keito
Gojushiho
54 tekniker
8 dan
Shuri-te
Suparinpei
108 tekniker
8 dan
Naha-te