top of page
Kihon Renshu

Kihon renshu (grundträning)

Kihon renshu (grund träning) är grunden till karate. Som nybörjare läggs den största vikten på kihon träning. Denna kihonträning håller man på med i ungefär 5-6 års tid samtidigt som man lär sig olika kata (mönster) och grunderna i kumite (sparring).

 

Efter denna tid av träning kan man, om man tränat hårt, erhålla svart bälte av första graden (sub 1 dan). När man har svart bälte av första graden räknas man som nybörjare inom karate. Kyu graderna (färgade bälten) betraktas som en lärotid innan den riktiga karateträningen tar vid. Det låter underligt när man just börjat, men efterhand växer en förståelse för tidsperspektivet fram. Karate är en livslång utveckling. Man behöver en fullständig uppsättning verktyg för att kunna ta del av den, för att utvecklas och bli bättre. Kihon träningen ger dig verktygen. 

Under alla år av träning måste man hela tiden gå tillbaka för att repetera och utveckla kihon teknikerna man lär sig från 10 kyu till 1 kyu. Utan bra grundställningar och grundläggande tekniker blir det omöjligt att utföra kata över basnivå. Om man missköter kihon träningen stannar den egna utvecklingen i karate-do.

För att underlättar inlärningen och de egna studierna har vi nedan samlat några grundläggande ställningar och begrepp som alla karateutövare behöver ha koll på.

kihon3.gif
kihon2_uppdaterad.jpg
kihon1_uppdaterad.jpg
Kata

Kata

Kata är ett slags stiliserat mönster, där vissa rörelser utförs i en viss ordning. Tempot varierar - vissa delar av många kator är långsamma, andra snabba. Kata lärs ut på olika nivåer, utifrån vad eleven kan förväntas klara att ta till sig. 

Nära förknippat med kata är bunkai, tillämpningar. Bunkai lyfter ut ett eller några moment ur katan och visar i en parövning vad katans rörelse betyder. Att förstå bunkai är mycket viktigt för att förstå katan och för att kunna utföra den korrekt.

När en elev får lära sig en ny kata ska man snabbt försöka lära sig katans rörelsemönster från katans början till dess slut, sedan ska man öva in katan så att man kan göra den helt utan avbrott eller missöden på sin egen nivå. Därefter öva katan mycket innan man visar upp den igen för sin instruktör igen. Instruktören kommer då bryta ner katan i olika beståndsdelar som eleven om och om igen får repetera tills instruktören är nöjd med resultatet. När man sedan har gått igenom katans alla beståndsdelar på detta vis ska man själv göra katan åter och åter igen för att sedan åter visa upp den för instruktören igen. Tränar man kata på detta sätt så kommer den att utvecklas och bli bra.

På grund av att Shitoryus grundare Kenwa Mabuni hade studerat karate under både Ankoh Itosu (Shuri-te) och Kanryo Higshionna (Naha-te) så fick han en oerhörd kunskap inom båda systemen. Därav det stora antalet kata som vi inom Shitoryu tränar. Shitoryu är den karatestil som innehar flest antal kata, närmare femtio.

Nedan listas de kata som man ska kunna visa upp på sina graderingar från 10 kyu till 8 dan enligt Kusanoha Shitoryu’s graderingssystem.

Kata
Beskrivning
Grad
Skapare
Hiji uchi goho
Fem armbågstekniker
10 kyu
Kenji Kusano
Jyutte
Tio handtekniker
9-6 kyu
Itosu-ha Keito
Bassai dai
Att bryta igenom fortet
5-2 kyu
Itosu-ha Keito
Seienchin
Krigsövningar under långa marscher i fredstid.
1 kyu, sub 1 dan
Naha-te
Seipai
18 tekniker
1 dan
Naha-te
Kosokundai
Kosokun kom till Okinawa som kinesiskt sändebud.
sub 2 dan
Kosokun
Rohai
Betyder tranan. Katan inehåller tekninker som påminner om tranans rörelsemönster.
2 dan
Tomari-te
Seisan
En av de äldsta katas som man känner till. Antagligen från Kina på 1600-talet.
sub 3 dan
Naha-te
Niseshi
24 tekniker
3 dan
Shuri-te
Ishimine-Passai
Äldre version av Ankho Itosus Bassai-dai
3 dan
Ichimine-ha keito
Ananko
4 dan
Tomari-te
Tomari-Passai
Den älsta versionen av Passai (Bassai). Sannolikt från Kina, 1700-tal.
4 dan
Matsumura-Seisan
Matsumuras version av Seisan
5 dan
Matsumura-ha keito
Matsumura-Passai
Matsumuras version av Passai
5 dan
Matsumura-ha keito
Kururunfa
6 dan
Naha-te
Shiho-Kosukun
Version av Kosokundai
6 dan
Kenwa Mabuni
Seiru
Skapad av Kenwa Mabuni. En blandning av olika katas.
6 dan
Kenwa Mabuni
Jion
Tempelgrunden
7 dan
Itosu-ha keito
Chintei
7 dan
Unshu
Moln händer
7 dan
Aragaki-ha keito
Gojushiho
54 tekniker
8 dan
Shuri-te
Suparinpei
108 tekniker
8 dan
Naha-te
Kumite

Kumite

När din motståndare attackerar kommer han in innanför din räckvidd, det är din chans
Det går inte att attackera utan att samtidigt försvaga det egna skyddet. Utnyttja det övertaget och kontra i just det ögonblicket. Var ett steg före din motståndare. Lär dig avstånd och timing. Vänta inte på din motståndares attack. Förflytta dig, tvinga motståndaren att attackera så du får möjlighet att kontra. Retirera inte efter en blockering; blockera och kontra i ett.

Attackera med snabbhet och ihållighet
En enstaka teknik är lätt för din motståndare att ”läsa”. Finta och attackera i ett mönster som passar dig. Håll din motståndare inom räckhåll. Försvaga dennes gard genom återkommande attacker och avgör innanför.

Använd fötterna för att undvika din motståndares specialtekniker
Om du attackerar från stillastående läge blir du lätt att ”läsa”. Var i rörelse så du kan röra dig smidigt in i nya tekniker utan att förlora dyrbar tid. För att lyckas måste du hitta din egen rytm, ditt eget fotarbete. Nästa steg är att lära dig motståndares favoritteknik så att du kan förutse den. Lura motståndaren att använda den och kontra direkt när attacken kommer.

 

Lär kroppen ditt attackmönster
Skapa ett eget attackmönster som passar just dig. Träna in det så att det uppstår spontant utan att du behöver ”tänka”. Träna in ett par-tre sådana mönster. Sedan behöver du bara kunna variera dessa med ytterligare någon teknik och du har allt du behöver för att vinna.

Missa aldrig ett tillfälle att utnyttja din motståndares misstag
Det är viktigt att kunna slå till när din motståndare gör ett misstag. Om din motståndare misslyckas med ett svep och du inte gör något så har du bara tänkt på hur du ska blockera eller retirera. Du måste ha större självkänsla och mer koncentration. Även de erfarna motståndarna gör misstag: utnyttja dem.

60266951_1701365470007285_70365429751401
bottom of page