top of page
Vuxengradering

Gradering

Karaten är uppdelad i ett antal kunskapsnivåer som bland annat manifesteras genom det bälte som utövaren bär. För vuxna går det från 10-1 kyu innan utövaren får svart bälte, sub 1 dan. Sedan går skalan uppåt från 1 till 8 dan. Ingen kusanohautövare utanför Japan har någonsin nått 8 dan.

Instruktionen skiljer sig åt mellan de olika nivåerna. Man fokuserar i regel på någon grundteknik, någon benställning och någon kata en eller några

terminer åt gången.  I slutet av varje termin erbjuds eleven att genomgå en gradering och visa sig kapabel att ta nästa steg. 

Vid graderingen ska man visa upp en viss uppsättning tekniker. Nedan listas respektive nivås curriculum. Under kyutiden läggs stort fokus på kihon waza (grundtekniker) som är nödvändiga förutsättningar för att kunna utvecklas inom karate. För att kunna klara av sitt första svarta bälte måste man kunna visa alla kyutekniker. Det är därför viktigt att varje termin återgå till de grundtekniker man redan lärt sig för att repetera om och om igen. Det är dessutom viktigt att lära sig namnen på de tekniker som ska utföras; därav listan nedan.

Alla graderingar till 3-1 kyu (brunt bälte) sker för W.K.K.A Sveriges huvudinstruktör Håkan Rudberg i ÄlvsjöAlla dangraderingar (svartbältesgrader) sker för Soke Sensei, antingen i Japan eller vid de årliga Europalägren.

Det utgår en graderingsavgift som går att betala kontant eller med Swish i anslutning till graderingen. Se olika avgiftsnivåer här

DSC08786_small.jpg
DSC08819_small.jpg
DSCN0035.jpg

10-9 kyu - Vuxna

10-kyu1.gif

Tachiwaza

Heisoku dachi

Mosobu dachi

Soto haji dachi

Shizen dachi heiko

Naifanchin dachi

Shiko dachi

Kiba dachi

Kihon

Heiko dachi chudan tsuki

Heiko dachi chudan geri

Kihon no kata

Hiji uchi goho

Kumite

Sanbon kumite

Övrigt

Shomen shiko dachi chudan tsuki

Kokyo

Dojo kun

Dojoetikett

Seiza, mokuso och rei

8-7-6 kyu - Vuxna

8-kyu.gif
7-kyu.gif
6_kyu.gif

Tachiwaza

Zen kutsu dachi

Teichi no kihon, Ido kihon, Aite o totte no kihon

Gedan harai uke

Chudan yoko uke

Yodan age uke

Chudan mae geri

Chudan junzuki

Jodan junzuki

Kata

Jyutte

Bunkai

Jyutte no bunkai ichiban

Kumite

Sanbon kumite

5-4-3 kyu - Vuxna

5-kyu.gif
4_kyu.gif
3-kyu.gif

Tachiwaza

Neko ashi dachi

Teicho no kihon, Ido kihon, Aite o totte no kihon

Shuto gedan harai uke

Kakete

Chudan shuto harai uke

Chudan geri

Chudan junzuki

Kata

Jyutte

Bassai dai

Bunkai

Jyutte no bunkai ichiban

Jyutte no bunkai niban

Kumite

Sanbon kumite

2 kyu - Vuxna

2-kyu.gif

Tachiwaza

Sanchin dachi

Teicho no kihon, Ido kihon, Aite o totte no kihon

Ura uchi

Kentsui uchi

Chudan junzuki

Kakete

Kata

Jyutte

Bassai dai

Bunkai

Jyutte no bunkai ichiban

Jyutte no bunkai niban

Jyutte no bunkai sanna

Kumite

Sanbon kumite

1 kyu - Vuxna

1kyu.gif

Tachiwaza

Sanchin dachi

Teicho no kihon, Ido kihon, Aite o totte no kihon

Tsukiage chudan

Shotei uke

Yoko shuto uchi

Furi uchi

Jodan uchiuke

Kata

Seienchin

Bunkai

Jyutte no bunkai ichiban

Jyutte no bunkai niban

Kumite

Sanbon kumite

Sub 1 dan - Vuxna

sub-svart.gif

Tachiwaza

Naifhanchin-dachi

Shiko-dachi

Teicho no kihon, Ido kihon, Aite o totte no kihon

Kentsui chi otoshi

Yodan yoko uke

Sokumen sokuto geri

Chudan jun zuki

Yodan kensui uchi

Shuto gedan harai uke

Chudan haito uchi

Kata

Jyutte

Bassai dai

Seienchin

Bunkai

Jyutte no bunkai ichiban

Jyutte no bunkai niban

Jyutte no bunkai sanban

Jyutte no bunkai yonban

Kumite

Sanbon kumite

1 dan - Vuxna

1-dan1.gif

Kihon

Renzuku ido kihon ichiban

Renzuku ido kihon niban

Renzuku ido kihon sanban

Kata

Jyutte

Bassai dai

Seienchin

Seipai

Bunkai

Seipai no bunkai ichiban

Kumite

Sanbon kumite

Barngradering

Barngradering

Karaten är uppdelad i ett antal kunskapsnivåer som bland annat manifesteras genom det bälte som utövaren bär. Instruktionen skiljer sig åt mellan de olika nivåerna. Man fokuserar i regel på någon grundteknik, någon benställning och någon kata en eller några terminer åt gången. I slutet av varje termin erbjuds eleven att genomgå en gradering och visa sig kapabel att ta nästa steg. Barngruppen graderar sig i regel en gång per termin.

Vid graderingen ska man visa upp en viss uppsättning tekniker. Nedan listas respektive nivås läroplan. För barn läggs stort stort fokus på grundtekniker och viljan att anstränga sig för att lära sig och lyssna på instruktören.

Om man är närvarande på merparten av träningarna och gör sitt bästa så kommer graderingen att gå bra.

Alla grader som tilldelas vid graderingar i vår stil är styrda under Kusano-ha Shitoryu Kenpo Karate-do kais graderingssystem och ligger under de WKKA licensierade huvudinstruktörerna. Det utgår därmed en separat graderingsavgift som går att betala kontant eller med Swish i anslutning till graderingen. Se de olika graderingsavgifterna här

DSC08786_small.jpg
IMG_3549.jpg

10 kyu - Barn

10-kyu1.gif
redbelt.gif

Uppförande

Dogi och obi-förfarande (dräkt samt att knyta bältet)

Uppställning 

Seiza och rei

Dojo kun

Tachiwaza (fotställningar)

Heisoku dachi

Mosobu dachi

Soto haji dachi

Shizen dachi heiko

Naifanchin dachi

Shiko dachi

Kiba dachi

Kihon

Heiko dachi chudan zuki

Heiko dachi chudan geri

Kihon no kata

Hiji uchi goho

Kumite

Chudan kumite

Övrigt

Shomen shiko dachi chudan tsuki

9-6 kyu - Barn

vitgultbalte.gif
8-kyu.gif
7-kyu.gif
6_kyu.gif

Tachiwaza

Zen kutsu dachi

Teichi no kihon, Ido kihon, Aite o totte no kihon

Gedan harai uke

Chudan yoko uke

Jodan age uke

Chudan mae geri

Chudan junzuki

Jodan junzuki

Kata

Hiji chi goho

Kihon no kata ichi

Jyutte

Bunkai

Jyutte no bunkai ichiban

Kumite

Chudan kumite

5-4-3 kyu - Barn

5-kyu.gif
4_kyu.gif
3-kyu.gif

Tachiwaza

Neko ashi-dachi

Teichi no kihon, Ido kihon, Aite o totte no kihon

Gedan shuto harai uke

Kakete

Chudan shuto harai uke

Chudan geri

Chudan junzuki

Kata

Hiji uchi go ho

Kihon no kata ichi

Jyutte

Bassai-dai

Bunkai

Jyutte no bunkai ichiban

Jyutte no bunkai niban

Kumite

Sanbon kumite

3-2-1 kyu - Barn

3-kyu.gif
2-kyu.gif
1kyu.gif

Tachiwaza

Sanchin dachi

Teichi no kihon, Ido kihon, Aite o totte no kihon

Ura uchi

Kentsui uke

Chudan junzuki

Kakete

Tsukiage chudan

Shotei uke

Yoko shuto uchi

Furi uchi

Jodan uchiuke

Kata

Hiji chi go ho

Kihon no kata ichi

Jyutte

Bassai-dai

Seienchin

Bunkai

Jyutte no bunkai ichiban

Jyutte no bunkai niban

Jyutte no bunkai sanban

Kumite

Sanbon kumite

bottom of page