top of page

Kihon renshu (grundträning)

Kihon renshu (grund träning) är grunden till karate. Som nybörjare läggs den största vikten på kihon träning. Denna kihonträning håller man på med i ungefär 5-6 års tid samtidigt som man lär sig olika kata (mönster) och grunderna i kumite (sparring).

 

Efter denna tid av träning kan man, om man tränat hårt, erhålla svart bälte av första graden (sub 1 dan). När man har svart bälte av första graden räknas man som nybörjare inom karate. Kyu graderna (färgade bälten) betraktas som en lärotid innan den riktiga karateträningen tar vid. Det låter underligt när man just börjat, men efterhand växer en förståelse för tidsperspektivet fram. Karate är en livslång utveckling. Man behöver en fullständig uppsättning verktyg för att kunna ta del av den, för att utvecklas och bli bättre. Kihon träningen ger dig verktygen. 

Under alla år av träning måste man hela tiden gå tillbaka för att repetera och utveckla kihon teknikerna man lär sig från 10 kyu till 1 kyu. Utan bra grundställningar och grundläggande tekniker blir det omöjligt att utföra kata över basnivå. Om man missköter kihon träningen stannar den egna utvecklingen i karate-do.

För att underlättar inlärningen och de egna studierna har vi nedan samlat några grundläggande ställningar och begrepp som alla karateutövare behöver ha koll på.

kihon3.gif
kihon2_uppdaterad.jpg
kihon1_uppdaterad.jpg
bottom of page