top of page

Barngradering - Under arbete

Karaten är uppdelad i ett antal kunskapsnivåer som bland annat manifesteras genom det bälte som utövaren bär. Instruktionen skiljer sig åt mellan de olika nivåerna. Man fokuserar i regel på någon grundteknik, någon benställning och någon kata en eller några terminer åt gången. I slutet av varje termin erbjuds eleven att genomgå en gradering och visa sig kapabel att ta nästa steg. Barngruppen graderar sig i regel en gång per termin.

Vid graderingen ska man visa upp en viss uppsättning tekniker. Nedan listas respektive nivås läroplan. För barn läggs stort stort fokus på grundtekniker och viljan att anstränga sig för att lära sig och lyssna på instruktören.

Om man är närvarande på merparten av träningarna och gör sitt bästa så kommer graderingen att gå bra.

Alla grader som tilldelas vid graderingar i vår stil är styrda under Kusano-ha Shitoryu Kenpo Karate-do kais graderingssystem och ligger under de WKKA licensierade huvudinstruktörerna. Det utgår därmed en separat graderingsavgift som går att betala kontant eller med Swish i anslutning till graderingen. Se de olika graderingsavgifterna här

DSC08786_small.jpg
IMG_3549.jpg

10 kyu

10-kyu1.gif

Uppförande

Dogi och obi-förfarande (dräkt samt att knyta bältet)

Uppställning 

Seiza och rei

Dojo kun

Tachiwaza (fotställningar)

Heisoku dachi

Mosobu dachi

Soto haji dachi

Shizen dachi heiko

Naifanchin dachi

Shiko dachi

Kiba dachi

Kihon

Heiko dachi chudan zuki

Heiko dachi chudan geri

Kihon no kata

Hiji uchi goho

Kumite

Chudan kumite

Övrigt

Shomen shiko dachi chudan tsuki

9-8-7-6 kyu

vitgultbalte.gif
8-kyu.gif
7-kyu.gif
6_kyu.gif

Tachiwaza

Zen kutsu dachi

Teichi no kihon

Gedan harai uke

Chudan yoko uke

Jodan age uke

Chudan mae geri

Chudan junzuki

Jodan junzuki

Ido kihon

Ja

Aite o totte no Ido Kihon

Ja

Kata

Hiji chi goho

Kihon no kata ichi

Jyutte

Bunkai

Jyutte no bunkai ichiban

Kumite

Chudan kumite

5-4-3 kyu

5-kyu.gif
4_kyu.gif
3-kyu.gif

Tachiwaza

Neko ashi-dachi

Teichi no kihon

Gedan shuto harai uke

Kakete

Chudan shuto harai uke

Chudan geri

Chudan junzuki

Ido kihon

Ja

Aite o totte no Ido Kihon

Ja

Kata

Hiji uchi go ho

Jyutte

Bassai-dai

Bunkai

Jyutte no bunkai ichiban

Jyutte no bunkai niban

Kumite

Sanbon kumite

2 kyu

2-kyu.gif

Tachiwaza

Sanchin dachi

Teichi no kihon

Ura uchi

Kentsui uke

Chudan junzuki

Kakete

Ido kihon

Ja

Aite o totte no Ido Kihon

Ja

Kata

Hiji chi go ho

Jyutte

Bassai-dai

Seienchin

Bunkai

Jyutte no bunkai ichiban

Jyutte no bunkai niban

Jyutte no bunkai sanban

Kumite

Sanbon kumite

1 kyu

1kyu.gif

Tachiwaza

Sanchin dachi

Teichi no kihon

Tsukiage chudan

Shotei uke

Yoko shuto uchi

Furi uchi

Jodan uchiuke

Ido kihon

Ja

Aite o totte no Ido Kihon

Ja

Kata

Hiji chi go ho

Jyutte

Bassai-dai

Seienchin

Bunkai

Jyutte no bunkai ichiban

Jyutte no bunkai niban

Jyutte no bunkai sanban

Kumite

Sanbon kumite

Sub 1 dan

sub-svart.gif

Tachiwaza

Naifhanchin-dachi

Shiko-dachi *

Teicho no kihon

Kentsui uchi otoshi

Yodan yoko uke

Sokumen sokuto geri

Chudan junzuki

Yodan kensui uchi

Shuto gedan harai uke *

Chudan haito uchi *

Ido kihon

Ja

Aite o totte no Ido Kihon

Ja 

Kata

Jyutte

Bassai dai

Seienchin

Bunkai

Jyutte no bunkai ichiban

Jyutte no bunkai niban

Jyutte no bunkai sanban

Jyutte no bunkai yonban

Kumite

Sanbon kumite

1 dan

1-dan1.gif

Kihon

Renzuku ido kihon ichiban

Renzuku ido kihon niban

Renzuku ido kihon sanban

Kata

Jyutte

Bassai dai

Seienchin

Seipai

Bunkai

Seipai no bunkai ichiban

Kumite

Sanbon kumite

bottom of page